BHD Star Cineplex

Lịch chiếu phim Venom tại BHD Star 13/10

Lịch chiếu phim Venom tại cụm rạp BHD Star Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/10/2018 BHD Vincom 3/2   09:20    10:00    11:30    12:10 13:00    13:40    14:20    15:55 16:30    17:00    18:10    18:40 19:10 …

Lịch chiếu phim Lộ Mặt tại BHD Star 01/07/2018

Lịch chiếu phim Lộ Mặt BHD Vincom 3/2   09:00    12:30    18:05 ĐẶT MUA VÉ BHD Bitexco   09:00    13:00    16:20    18:55    21:00 22:45 ĐẶT MUA VÉ     BHD Vincom Thảo Điền   09:20    14:40     17:30    20:45 ĐẶT…

Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại BHD Star Tp.Hồ Chí Minh 01/07/2018

Lịch chiếu phim kế họach đào tẩu 2: Địa ngục – Escape Plan 2: Hades BHD Vincom 3/2   12:40    15:15    16:40    18:30    20:20 ĐẶT MUA VÉ BHD Bitexco   09:00    10:50    12:40    14:30    16:20…