Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại Beta Cineplex Cao Thắng 01/07/2018

Rate this post

Lịch chiếu phim kế hoach đào tẩu 2: Địa ngục – Escape Plan 2: Hades

Beta Cineplex Cao Thắng

 

09:10    13:10    15:10    17:10    19:10
21:10    23:10

ĐẶT MUA VÉ

 

Bảng giá vé rạp Beta Cineplex Cao Thắng

Thời gian HS/SV Người lớn
T2, 5, 6 
trước 10h
40k 40k
T2, 5, 6 
10h → 18h
40k 50k
T2, 5, 6 
18h → 22h
40k 55k
T2, 5, 6 
sau 22h
40k 40k
*T3 
cả ngày
40k 40k
*T4 
cả ngày
40k 40k
T7, CN 
trước 10h
40k 40k
T7, CN 
10h → 18h
40k 55k
T7, CN 
18h → 22h
40k 60k
T7, CN 
sau 22h
40k 40k

Click ảnh dưới đây để xem bảng giá 2D, 3D đầy đủ


Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *