Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại Galaxy Cinema Tp.Hồ Chí Minh 01/07/2018

0
1161

Lịch chiếu phim kế họach đào tẩu 2: Địa ngục – Escape Plan 2: Hades

Galaxy Huỳnh Tấn Phát

 

10:45    13:00    14:45     16:30   18:30
19:30    20:15    22:00

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Kinh Dương Vương

 

09:30    11:15    13:00    14:45    16:30
18:15    19:00    20:00

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Nguyễn Du

 

09:10    12:40    14:40    18:45    20:15
22:30

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Nguyễn Văn Quá

 

10:30     13:30    16:45    18:30   20:15
22:00

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Phạm Văn Chí

 

10:15     12:15    14:00   16:00    18:00
19:15    20:00     21:45

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Quang Trung

 

10:00    11:45     12:45    16:15   19:45
20:35    21:30

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Tân Bình

 

09:50    14:50    17:15    20:45

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Trung Chánh

 

09:20    11:30    13:35    15:00    17:00
18:00    19:30    22:00

ĐẶT MUA VÉ

Bảng giá vé rạp CGV Cinema Tp.Hồ Chí Minh

Xem thêm: Review Phim Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục