Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Bắc Giang 18/6/2018

0
770
2D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ

8:00    10:30    14:45    16:45    19:15    21:45    22:15

ĐẶT MUA VÉ

(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2

8:20    11:45    14:15   18:15   19:45

ĐẶT MUA VÉ

(2D Phụ đề) Gia Đình Siêu Nhân 2

9:15    10:45    13:15    15:45    17:15    20:40

ĐẶT MUA VÉ

Ngày Sinh Tồn

13:00    23:10

ĐẶT MUA VÉ

 

Bảng giá vé rạp Beta Cineplex Bắc Giang

Thời gian HS/SV Người lớn
T2, 5, 6 
trước 10h
40k 40k
T2, 5, 6 
10h → 18h
40k 50k
T2, 5, 6 
18h → 22h
40k 55k
T2, 5, 6 
sau 22h
40k 40k
*T3 
cả ngày
40k 40k
*T4 
cả ngày
40k 40k
T7, CN 
trước 10h
40k 40k
T7, CN 
10h → 18h
40k 55k
T7, CN 
18h → 22h
40k 60k
T7, CN 
sau 22h
40k 40k

Click ảnh dưới đây để xem bảng giá 2D, 3D đầy đủ