Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 18/6/2018

0
1236

18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6


2D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ

 

9:45    12:05    14:30    16:50    19:10    21:30

ĐẶT MUA VÉ

(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2 

 

9:00    11:20    13:40    16:00    18:20    19:50

20:40

 

ĐẶT MUA VÉ

Ngôi Nhà Quỷ Ám

 

9:40    13:15    22:45

ĐẶT MUA VÉ

 

 

Bảng giá vé rạp Beta Cineplex Thanh Hóa

Thời gian HS/SV Người lớn
T2, 5, 6 
trước 10h
40k 40k
T2, 5, 6 
10h → 18h
40k 50k
T2, 5, 6 
18h → 22h
40k 55k
T2, 5, 6 
sau 22h
40k 40k
*T3 
cả ngày
40k 40k
*T4 
cả ngày
40k 40k
T7, CN 
trước 10h
40k 40k
T7, CN 
10h → 18h
40k 55k
T7, CN 
18h → 22h
40k 60k
T7, CN 
sau 22h
40k 40k

Click ảnh dưới đây để xem bảng giá 2D, 3D đầy đủ