Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Thanh Hóa 18/6/2018

0
1078
(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2 

 

7:45    8:45    11:30    14:40     16:15    19:30

 

ĐẶT MUA VÉ

 (2D Phụ đề) Gia Đình Siêu Nhân 2

 

8:15    11:15    12:15    13:45    15:45    17:00    18:30

20:30    21:00

ĐẶT MUA VÉ

(3D Phụ đề) Gia Đình Siêu Nhân 2

 

10:10     15:00

ĐẶT MUA VÉ

(3D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2

 

12:30    20:00

ĐẶT MUA VÉ
(Phụ đề) Biệt Đội Cún Cưng

 

8:00    18:45     22:30

ĐẶT MUA VÉ

2D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ

 

8:30    11:00    13:30    16:00    18:15    20:45

ĐẶT MUA VÉ

3D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ

 

17:30

ĐẶT MUA VÉ

 
Ngôi Nhà Quỷ Ám

 

9:40    14:00

ĐẶT MUA VÉ

Đứa Trẻ Bị Nguyền

 

10:40     21:50     22:50

ĐẶT MUA VÉ

 

Bảng giá vé rạp Beta Cineplex Thanh Hóa

Thời gian HS/SV Người lớn
T2, 5, 6 
trước 10h
40k 40k
T2, 5, 6 
10h → 18h
40k 50k
T2, 5, 6 
18h → 22h
40k 55k
T2, 5, 6 
sau 22h
40k 40k
*T3 
cả ngày
40k 40k
*T4 
cả ngày
40k 40k
T7, CN 
trước 10h
40k 40k
T7, CN 
10h → 18h
40k 55k
T7, CN 
18h → 22h
40k 60k
T7, CN 
sau 22h
40k 40k

Click ảnh dưới đây để xem bảng giá 2D, 3D đầy đủ