Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Thanh Hóa 20/6/2018

0
1063
(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2 

 

7:40    8:45    12:20    14:45    16:15    17:15

19:40    20:20

 

ĐẶT MUA VÉ

 (2D Phụ đề) Gia Đình Siêu Nhân 2

 

9:50    11:15    13:45    18:15    22:00

ĐẶT MUA VÉ

(Phụ đề) Biệt Đội Cún Cưng

 

8:00    11:30     20:40

ĐẶT MUA VÉ

2D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ

 

8:30    11:00    13:30    16:00    18:30    21:00

22:20

ĐẶT MUA VÉ

3D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ

 

10:00    12:30    15:00    17:30    20:00

ĐẶT MUA VÉ

 
Ngôi Nhà Quỷ Ám

 

9:40    13:15    22:45

ĐẶT MUA VÉ

Đứa Trẻ Bị Nguyền

 

8:15    15:10    18:45    22:30

ĐẶT MUA VÉ

Ngày Sinh Tồn

16:45

ĐẶT MUA VÉ

Bảng giá vé rạp Beta Cineplex Thanh Hóa

Thời gian HS/SV Người lớn
T2, 5, 6 
trước 10h
40k 40k
T2, 5, 6 
10h → 18h
40k 50k
T2, 5, 6 
18h → 22h
40k 55k
T2, 5, 6 
sau 22h
40k 40k
*T3 
cả ngày
40k 40k
*T4 
cả ngày
40k 40k
T7, CN 
trước 10h
40k 40k
T7, CN 
10h → 18h
40k 55k
T7, CN 
18h → 22h
40k 60k
T7, CN 
sau 22h
40k 40k

Click ảnh dưới đây để xem bảng giá 2D, 3D đầy đủ