Lịch chiếu Phim Lộ Mặt Galaxy Cinema Tp.Hồ Chí Minh 01/07/2018

Rate this post

Lịch chiếu phim Lộ Mặt tại các cụm rap Tp.Hồ Chí Minh

Galaxy Huỳnh Tấn Phát

 

09:45    16:15    20:00    21:45

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Kinh Dương Vương

 

09:15    10:00    10:45    12:30    14:15
15:15    16:00    18:00    19:45    20:45
21:30    22:30

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Nguyễn Du

 

11:45    17:40     19:30

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Nguyễn Văn Quá

 

10:00    11:30    17:05    18:45    22:30

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Phạm Văn Chí

 

10:00    12:45    14:45    16:30    17:30
18:30    19:30    20:15    21:00    22:00

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Quang Trung

 

09:05    18:30     22:20

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Tân Bình

 

13:50    19:00

ĐẶT MUA VÉ

Galaxy Trung Chánh

 

10:15    12:20    14:20    16:15    18:45

ĐẶT MUA VÉ

Bảng giá vé rạp CGV Cinema Tp.Hồ Chí Minh

Xem thêm: Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại Galaxy Cinema Tp.Hồ Chí Minh 01/07/2018


Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *