Lịch chiếu phim Lộ Mặt tại Beta Cineplex Cao Thắng 01/07/2018

0
1026

Lịch chiếu phim Lộ mặt

Beta Cineplex Cao Thắng

 

08:10    10:10    12:10    14:10    16:10
18:10    20:10    22:10

ĐẶT MUA VÉ

 

Bảng giá vé rạp Beta Cineplex Cao Thắng

Thời gian HS/SV Người lớn
T2, 5, 6 
trước 10h
40k 40k
T2, 5, 6 
10h → 18h
40k 50k
T2, 5, 6 
18h → 22h
40k 55k
T2, 5, 6 
sau 22h
40k 40k
*T3 
cả ngày
40k 40k
*T4 
cả ngày
40k 40k
T7, CN 
trước 10h
40k 40k
T7, CN 
10h → 18h
40k 55k
T7, CN 
18h → 22h
40k 60k
T7, CN 
sau 22h
40k 40k

Click ảnh dưới đây để xem bảng giá 2D, 3D đầy đủ

Xem thêm: Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại Beta Cineplex Cao Thắng 01/07/2018