Lịch chiếu phim Venom tại CGV Cinema Tp.Hồ Chí Minh

0
2536

Lịch chiếu phim Venom tại cụm rạp CGV Cinema Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/10/2018

CGV Aeon Bình Tân

 

09:00    09:40     10:20    11:20    12:00    12:40     13:40    14:20 
15:00    16:00     16:40    17:20 
18:20    19:00     19:40    20:10
20:40    21:20     22:00

ĐẶT MUA VÉ

CGV Aeon Tân Phú

 

09:00    09:40    10:10    11:00   
11:30    12:10    12:40    13:20
14:00    14:40    15:10    15:50   
16:30    17:10    17:40    18:20
19:00    19:40    20:10    20:50
21:30    22:10    22:40    23:15

ĐẶT MUA VÉ

CGV CT Plaza

 

09:30    10:20     11:05    11:50
12:45    13:30    14:20    15:15
16:00    16:50    17:45    18:30
19:20    19:50    20:20    21:00
21:45    22:20    22:45

ĐẶT MUA VÉ

CGV Vincom Gò Vấp

 

09:00    10:00    11:20    12:20
13:00    13:40    14:40    15:20
16:00    17:00    17:35    18:20
19:20   20:00     20:40    21:40
22:10   22:40     23:10

ĐẶT MUA VÉ

CGV Golden Plaza

 

09:00    09:40    10:40    11:20
12:00    13:00    13:40    14:20
15:20    16:00    16:40    17:40
18:20    19:00    19:30    20:00
20:40

ĐẶT MUA VÉ

CGV Hùng Vương Plaza

 

08:30    09:00    10:10    11:40
12:10    13:30    14:10    15:10
16:40    17:10    18:30    19:10
20:10    21:40    22:10

ĐẶT MUA VÉ

CGV IMC Trần Quang Khải

 

09:00    11:20    13:00    13:40
14:40    16:00    16:30    17:00
17:40    18:20    18:50    19:20
20:40    21:10    21:40    23:00
23:30

ĐẶT MUA VÉ

CGV Liberty Citypoint

 

09:10    09:30    11:30    11:50
13:20    13:50    14:10    15:45
16:10    16:30    18:10    18:30
18:50    20:00    20:30    20:50
21:20    22:20    22:50    23:10
23:40

ĐẶT MUA VÉ

CGV Hoàng Văn Thụ

 

09:40    10:20    12:00    12:40
13:20    14:20    15:00    15:40
16:00    16:40    17:20    18:00 
18:30    19:00    19:40    20:20
20:50    21:20    22:10    22:40

ĐẶT MUA VÉ

CGV Pandora City

 

08:40    09:30    10:00    10:30
11:50    12:20    12:50    13:20
14:10    14:40    15:10    15:40
16:30    17:00    17:30    18:00
18:50    19:20    19:50    20:20
20:50    21:10    21:40    22:10

ĐẶT MUA VÉ

CGV Vincom Đồng Khởi

 

09:40    10:15    12:00    12:30
14:15    14:45    16:00    17:00
18:20    19:15    19:50    21:05
21:40    22:10

ĐẶT MUA VÉ

CGV Vivo City

 

09:10    09:50    10:30    11:00
11:30    12:10    12:50    13:20 
13:50    14:30    15:15    15:45
16:20    17:00    17:40    18:10
18:40    19:20    20:00    20:30
21:00    21:45    22:25

ĐẶT MUA VÉ

 

Bảng giá vé rạp CGV Cinema Tp.Hồ Chí Minh

Xem thêm: Đánh giá phim Venom – phim khá ổn mặc dù không xuất sắc