Lịch chiếu Venom tại Lotte Cinema Tp.Hồ Chí Minh 13/10

0
2483

Lịch chiếu phim Venom tại cụm rạp Lotte Cinema Cinema Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/10

Lotte Cantavil

 

08:05    08:35    09:10    10:20
10:50    11:25    12:35    13:05
13:40    14:50    15:20    15:55
16:30    17:05    17:35    18:10
18:45    19:20    19:50    20:25
21:00    21:35     22:05

ĐẶT MUA VÉ

Lotte Cộng Hoà

 

08:10    09:10    09:50    10:30
11:30    12:10    12:50    13:50
14:30    15:10    16:10    16:50
17:30    18:30    19:20    19:50
20:20    20:50    21:40    22:10

ĐẶT MUA VÉ

Lotte Nowzone

 

08:35    09:20    11:45    12:20
13:35    14:10    16:35    18:25
19:00    21:25

ĐẶT MUA VÉ

Lotte Diamond

 

08:55    11:10    12:20    13:25
14:40    15:40    17:55    19:30
20:10

ĐẶT MUA VÉ

Lotte Gò Vấp

 

08:35    09:05    09:50    10:40
11:15    12:00    12:45    13:25
14:10    14:50    15:35    16:20
16:55    17:45    18:30    19:00
19:30    19:55    20:40    21:05
21:35    22:00    22:25

ĐẶT MUA VÉ

Lotte Phú Thọ

 

08:30    09:40    10:45    12:00
13:00    14:20    15:15    16:40
17:30    19:00    19:45    21:20

ĐẶT MUA VÉ

Lotte Nam Sài Gòn

 

08:30    09:00    09:30    10:50
11:20    11:50    13:10    13:40
14:10    15:30    16:00    16:30
17:50    18:20    18:50    20:10
20:40    21:10    22:30

ĐẶT MUA VÉ

Lotte Thủ Đức

 

09:30    10:15    11:50     12:35
14:10    14:55    15:20     16:30
17:15    17:40    18:50     19:35
20:40    21:10

ĐẶT MUA VÉ

Bảng giá vé rạp Lotte Cinema Tp.Hồ Chí Minh

Xem thêm: Đánh giá phim Venom – phim khá ổn mặc dù không xuất sắc