Thursday, October 1, 2020

Lịch chiếu phim

Lịch chiếu Phim Venom Galaxy Cinema Tp.Hồ Chí Minh 13/10

Lịch chiếu phim Venom tại các cụm rap Tp.Hồ Chí Minh Galaxy Huỳnh Tấn Phát   09:30    10:15    11:00    12:15 13:00    14:30    15:15   ...

Lịch chiếu phim tại Galaxy Đà Nẵng 17/6

Gia đình siêu nhân 2 11:45    13:00    14:30    15:30    17:00    18:00    18:45    19:30    21:00    21:45 Thế giới...

Lịch chiếu phim Venom tại CGV Cinema Tp.Hồ Chí Minh

Lịch chiếu phim Venom tại cụm rạp CGV Cinema Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/10/2018 CGV Aeon Bình Tân   09:00    09:40     10:20    11:20   ...

Lịch chiếu Venom tại Lotte Cinema Tp.Hồ Chí Minh 13/10

Lịch chiếu phim Venom tại cụm rạp Lotte Cinema Cinema Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/10 Lotte Cantavil   08:05    08:35    09:10    10:20 10:50    11:25 ...

Lịch chiếu phim tại CGV Hùng Vương Plaza 17/6

Gia đình siêu nhân 2 14:50    16:10    16:50    17:30    18:10    18:50    19:30    20:10    21:30    22:10 Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ 15:10    15:40    16:20 ...

Lịch chiếu phim Venom tại BHD Star 13/10

Lịch chiếu phim Venom tại cụm rạp BHD Star Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/10/2018 BHD Vincom 3/2   09:20    10:00    11:30    12:10 13:00    13:40 ...

Lịch chiếu phim tại CGV Hùng Vương Plaza 18/6

Gia đình siêu nhân 2   08:50    09:30    10:40    11:30    12:10    13:10 13:30    14:10    14:50    16:10    16:50    17:30 18:10    18:50    19:30    20:10    21:30    22:10 Thế giới khủng long: Vương...

Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại Beta...

Lịch chiếu phim kế hoach đào tẩu 2: Địa ngục - Escape Plan 2: Hades Beta Cineplex Cao Thắng   09:10    13:10    15:10    17:10    19:10 21:10    23:10 ĐẶT...

Lịch chiếu phim Lộ Mặt tại BHD Star 01/07/2018

Lịch chiếu phim Lộ Mặt BHD Vincom 3/2   09:00    12:30    18:05 ĐẶT MUA VÉ BHD Bitexco   09:00    13:00    16:20    18:55    21:00 22:45 ĐẶT MUA VÉ     BHD Vincom Thảo Điền   09:20    14:40     17:30 ...

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Thanh Hóa 19/6/2018

(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2    7:45    8:45    11:30    14:40     16:15    19:30   ĐẶT MUA VÉ  (2D Phụ đề) Gia Đình...

The Number One Question You Must Ask for Casino 121

The Number One Question You Must Ask for Casino Casino at a Glance The casino does not have any electricity and...