Wednesday, October 28, 2020

Lịch chiếu phim

Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại Beta...

Lịch chiếu phim kế hoach đào tẩu 2: Địa ngục - Escape Plan 2: Hades Beta Cineplex Cao Thắng   09:10    13:10    15:10    17:10    19:10 21:10    23:10 ĐẶT...

Lịch chiếu phim Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô...

Lịch chếu phim Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô Beta Cineplex   09:30    10:10    11:10    12:30    14:50 17:10    18:20    19:40     20:30   21:00 21:40 ...

Lịch chiếu phim ống kính sát nhân 22/06/2018

Lịch chếu phim Ống kính sát nhâ theo rạp chiếu Beta Cineplex   09:20    11:40    13:50    16:10    18:20 19:25    20:30    21:00     21:40   22:40 23:15 ĐẶT...

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 24/6/2018

(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2 8:45    11:10    15:45    20:20 ĐẶT MUA VÉ (Lồng tiếng) Peter Pan: Truy Tìm Cuốn Sách Ma...

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 23/6/2018

(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2 8:45    11:10    15:45    20:20 ĐẶT MUA VÉ (Lồng tiếng) Peter Pan: Truy Tìm Cuốn Sách Ma...

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 22/6/2018

(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2 8:45    11:10    15:45    20:20 ĐẶT MUA VÉ (Lồng tiếng) Peter Pan: Truy Tìm Cuốn Sách Ma...

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 21/6/2018

2D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ   9:45    12:05    14:30    16:50    19:10    21:30 ĐẶT MUA VÉ (2D Lồng tiếng) Gia...

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 20/6/2018

2D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ   9:45    12:05    14:30    16:50    19:10    21:30 ĐẶT MUA VÉ (2D Lồng tiếng) Gia...

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 19/6/2018

2D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ   9:45    12:05    14:30    16:50    19:10    21:30 ĐẶT MUA VÉ (2D Lồng tiếng) Gia...

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 18/6/2018

18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 2D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ   9:45    12:05    14:30    16:50    19:10    21:30 ĐẶT MUA VÉ (2D Lồng tiếng) Gia...

The Number One Question You Must Ask for Casino 121

The Number One Question You Must Ask for Casino Casino at a Glance The casino does not have any electricity and...