Niềm vui nhân đôi khi thanh toán bằng thẻ HSBC tại CGV

0
818

Từ ngày 19/01/2018 đến 31/12/2018, khách hàng khi đặt vé trực tuyến www.cgv.vn hoặc trên ứng dụng CGV Cinema App bằng thẻ HSBC trong các ngày cuối tuần (từ 09:00 sáng thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật) sẽ được nhận Ưu đãi đặc biệt: Chỉ thanh toán 120.000 Vnđ cho 2 vé xem phim 2D và 1 phần My Combo.

Chi tiết Áp dụng:

1. Chương trình “Ưu Đãi Bất Ngờ Nhân Đôi Niềm Vui Tại CGV Với Thẻ HSBC” (“Chương Trình”, “Ưu Đãi”) có hiệu lực từ ngày 19/01/2018 đến 31/12/2018 (“Thời Gian Chương Trình”).

 

2. Có tổng cộng một trăm bốn mươi sáu (146) Ngày Ưu Đãi, mười hai (12) tháng Ưu Đãi bắt đầu từ 09:00 sáng mỗi cuối tuần, bao gồm 3 ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật trong suốt Thời Gian Chương Trình, trừ các ngày lễ, Tết gồm 16-17-18/02/2018 và 02/09/2018 (“Ngày Ưu Đãi”, “Tháng Ưu Đãi”).

3. Chương Trình áp dụng cho các chủ thẻ (“Chủ Thẻ Hợp Lệ”) đáp ứng các điều kiện sau:

a. Hiện là chủ thẻ của các thẻ phát hành bởi Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC”):

CREDIT CARD BIN
Master Premier 546022
Platinum 437841
Gold 445094
Classic 445093

(gọi chung là “Thẻ HSBC”, “Thẻ”)

Lưu ý: Chương Trình này không áp dụng cho Thẻ Tín Dụng Thương Mại HSBC.

b. Chủ Thẻ không được tham gia Chương Trình nếu thanh toán chậm các khoản phí, các khoản dư nợ thẻ tại HSBC, hoặc thẻ bị khóa vì bất kỳ lý do gì hoặc trong tình trạng chưa được kích hoạt

c. Chủ Thẻ là thành viên của CGV Việt Nam.

4. Nội dung chi tiết của Chương Trình:

4.1. Chương Trình áp dụng cho việc đặt mua vé xem phim trực tuyến tại www.cgv.vn hoặc trên ứng dụng CGV mobile

4.2. Ưu Đãi

a. Vào mỗi Ngày Ưu Đãi, Chỉ với 120.000 VND, 130 Chủ Thẻ Hợp Lệ Đầu Tiên của mỗi Ngày Ưu Đãi thanh toán trực tuyến bằng Thẻ HSBC sẽ nhận được ưu đãi gồm: một (01) cặp vé 2D HSBC Couple và một (01) phần My Combo (“Ưu Đãi”).

b. Mỗi cặp vé HSBC Couple của Chương Trình được áp dụng cho cùng một bộ phim, một suất chiếu và cùng hạng ghế (Standard hoặc VIP).

c. Mỗi phần My Combo của Chương Trình bao gồm một (01) nước vừa và một (01) phần bắp 32oz.

d. Giao dịch hợp lệ phải là giao dịch thanh toán 100% giá trị đơn hàng theo quy định của CGV (đã bao gồm VAT).

e. Mỗi Chủ Thẻ Hợp Lệ chỉ được hưởng một (01) lần Ưu Đãi trong Ngày Ưu Đãi và không bị hạn chế số lần nhận Ưu Đãi trong suốt Thời Gian Chương Trình.

f. Ưu Đãi áp dụng cho 130 Chủ Thẻ Hợp Lệ trong mỗi Ngày Ưu Đãi.  Chủ Thẻ Hợp Lệ có thể không nhận được Ưu Đãi nếu số lượng Ưu Đãi phân bố trong Ngày Ưu Đãi đã được sử dụng hết.

g. HSBC và CGV sẽ thông báo chi tiết cách thức nhận Ưu Đãi cho khách hàng qua website www.hsbc.com.vn và www.cgv.vn từ ngày19/01/2018.

4.3  Cách thức để nhận được Ưu Đãi của Chương Trình:

a. Chủ Thẻ Hợp Lệ đăng nhập vào tài khoản thành viên của www.cgv.vn hoặc trên ứng dụng CGV mobile.

b. Chủ Thẻ Hợp Lệ chọn mua 02 vé xem phim 2D và 01 My Combo.

c. Tại mục “Giảm Giá”, Chủ Thẻ Hợp Lệ chọn ô “Đối Tác”, tiếp tục chọn “Ưu Đãi Bất Ngờ Nhân Đôi Niềm Vui tại CGV Với Thẻ HSBC”.

d. Chủ Thẻ Hợp Lệ tiếp tục đến bước thanh toán và sử dụng Thẻ HSBC, hệ thống sẽ tự động giảm trừ còn 120.000 VND.

e. Chủ Thẻ Hợp Lệ xuất trình thông tin tại rạp CGV để nhận vé xem phim và phần My Combo.

4.4  Các quy định khác:

a. Ưu Đãi sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiền tặng vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán của Chủ Thẻ.

b. Việc mua hàng hóa tại CGV sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện của CGV.

c. Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

d. Áp dụng tại tất cả các cụm rạp của CGV tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương. Trong trường hợp có cụm rạp mới khai trương, đóng cửa tạm thời hoặc ngưng hoạt động, CGV sẽ thông báo trên website của CGV

e. Chương trình áp dụng cho tất cả phim vào tất cả các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật trong thời gian diễn ra chương trình (trừ các ngày lễ, Tết bao gồm 16/2/2018, 17/2/2018, 18/2/2018, 2/9/2018)

f. Không áp dụng cho Suất chiếu Sớm, Suất chiếu Đặc biệt, và các phòng chiếu đặc biệt như: IMAX, 4DX, GOLD GLASS, STARIUM, L’AMOUR…

g. Áp dụng cho tất cả các suất chiếu thông thường.

5. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, CGV và HSBC sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm mà không cần báo trước cho khách hàng theo toàn quyền quyết định của CGV và HSBC sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

7. Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này được lập thành tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của các điều khoản và điều kiện của Chương Trình, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.