Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại BHD Star Tp.Hồ Chí Minh 01/07/2018

0
1146

Lịch chiếu phim kế họach đào tẩu 2: Địa ngục – Escape Plan 2: Hades

 

12:40    15:15    16:40    18:30    20:20

ĐẶT MUA VÉ

BHD Bitexco

 

09:00    10:50    12:40    14:30    16:20
18:10    20:00    21:50    23:40

ĐẶT MUA VÉ

 

 

BHD Vincom Thảo Điền

 

09:00   10:50    12:40   14:30    16:20
18:10   20:00    21:50   23:40

ĐẶT MUA VÉ

 

BHD Vincom Phạm Hùng

 

09:15    13:25   17:30    19:45    20:45
22:35

ĐẶT MUA VÉ

 

BHD Vincom Quang Trung

 

09:15     11:05    12:55    14:50   16:45
18:40    20:30     22:20    23:05

ĐẶT MUA VÉ

 

 

Bảng giá vé BHD Star 3/2