NỘI DUNG CHÍNH CỦA PHIM

NỘI DUNG PHIM

Khởi chiếu: 05/10/2018 tại Việt Nam
Thể loại: Thriller, Horror
Đạo diễn: Michael Winnick

Xem thêm: