Lịch chiếu phim

Lịch chiếu Phim Venom Galaxy Cinema Tp.Hồ Chí Minh 13/10

Lịch chiếu phim Venom tại các cụm rap Tp.Hồ Chí Minh Galaxy Huỳnh Tấn Phát   09:30    10:15    11:00    12:15 13:00    14:30    15:15   ...

Lịch chiếu phim Venom tại CGV Cinema Tp.Hồ Chí Minh

Lịch chiếu phim Venom tại cụm rạp CGV Cinema Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/10/2018 CGV Aeon Bình Tân   09:00    09:40     10:20    11:20   ...

Lịch chiếu Phim Lộ Mặt Galaxy Cinema Tp.Hồ Chí Minh 01/07/2018

Lịch chiếu phim Lộ Mặt tại các cụm rap Tp.Hồ Chí Minh Galaxy Huỳnh Tấn Phát   09:45    16:15    20:00    21:45 ĐẶT MUA VÉ Galaxy Kinh Dương...

Lịch chiếu phim Lộ Mặt tại CGV Cinema Tp.Hồ Chí Minh...

Lịch chiếu phim Lộ Mặt tại cụm rạp CGV Cinema Tp.Hồ Chí Minh CGV Aeon Bình Tân   08:20     10:10    14:50     19:20 ĐẶT MUA VÉ CGV Crescent...

Lịch chiếu phim Lộ Mặt tại BHD Star 01/07/2018

Lịch chiếu phim Lộ Mặt BHD Vincom 3/2   09:00    12:30    18:05 ĐẶT MUA VÉ BHD Bitexco   09:00    13:00    16:20    18:55    21:00 22:45 ĐẶT MUA VÉ     BHD Vincom Thảo Điền   09:20    14:40     17:30 ...

Lịch chiếu phim Lộ Mặt tại Beta Cineplex Cao Thắng 01/07/2018

Lịch chiếu phim Lộ mặt Beta Cineplex Cao Thắng   08:10    10:10    12:10    14:10    16:10 18:10    20:10    22:10 ĐẶT MUA VÉ   Bảng giá vé rạp Beta Cineplex Cao Thắng Thời...

Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại Lotte...

Lịch chiếu phim kế họach đào tẩu 2: Địa ngục – Escape Plan 2: Hades Lotte Cộng Hoà   09:50    13:50    20:00    21:50 ĐẶT MUA VÉ Lotte Gò Vấp   12:00    15:00    16:00 ...

Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại Galaxy...

Lịch chiếu phim kế họach đào tẩu 2: Địa ngục – Escape Plan 2: Hades Galaxy Huỳnh Tấn Phát   10:45    13:00    14:45     16:30   18:30 19:30    20:15 ...

Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại CGV...

Lịch chiếu phim kế họach đào tẩu 2: Địa ngục – Escape Plan 2: Hades CGV Aeon Bình Tân   08:40    12:40    16:50    21:00 ĐẶT MUA VÉ CGV Crescent Mall   09:00 ...

Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại BHD...

Lịch chiếu phim kế họach đào tẩu 2: Địa ngục – Escape Plan 2: Hades BHD Vincom 3/2   12:40    15:15    16:40    18:30    20:20 ĐẶT MUA VÉ BHD...