Beta Cineplex

Lịch chiếu phim Lộ Mặt tại Beta Cineplex Cao Thắng 01/07/2018

Lịch chiếu phim Lộ mặt Beta Cineplex Cao Thắng   08:10    10:10    12:10    14:10    16:10 18:10    20:10    22:10 ĐẶT MUA VÉ   Bảng giá vé rạp Beta Cineplex Cao Thắng Thời gian HS/SV Người lớn T2, 5, 6  trước…

Lịch chiếu Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục tại Beta Cineplex Cao Thắng 01/07/2018

Lịch chiếu phim kế hoach đào tẩu 2: Địa ngục – Escape Plan 2: Hades Beta Cineplex Cao Thắng   09:10    13:10    15:10    17:10    19:10 21:10    23:10 ĐẶT MUA VÉ   Bảng giá vé rạp Beta Cineplex Cao Thắng…

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 24/6/2018

(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2 8:45    11:10    15:45    20:20 ĐẶT MUA VÉ (Lồng tiếng) Peter Pan: Truy Tìm Cuốn Sách Ma Thuật 8:55    12:40    14:20     18:05 ĐẶT MUA VÉ Băng Cướp…

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 23/6/2018

(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2 8:45    11:10    15:45    20:20 ĐẶT MUA VÉ (Lồng tiếng) Peter Pan: Truy Tìm Cuốn Sách Ma Thuật 8:55    12:40    14:20     18:05 ĐẶT MUA VÉ Băng Cướp…

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 22/6/2018

(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2 8:45    11:10    15:45    20:20 ĐẶT MUA VÉ (Lồng tiếng) Peter Pan: Truy Tìm Cuốn Sách Ma Thuật 8:55    12:40    14:20     18:05 ĐẶT MUA VÉ Băng Cướp…

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 21/6/2018

2D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ   9:45    12:05    14:30    16:50    19:10    21:30 ĐẶT MUA VÉ (2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2    9:00    11:20    13:40    16:00 …

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 20/6/2018

2D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ   9:45    12:05    14:30    16:50    19:10    21:30 ĐẶT MUA VÉ (2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2    9:00    11:20    13:40    16:00 …

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 19/6/2018

2D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ   9:45    12:05    14:30    16:50    19:10    21:30 ĐẶT MUA VÉ (2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2    9:00    11:20    13:40    16:00 …

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Long Xuyên 18/6/2018

18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 2D Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ   9:45    12:05    14:30    16:50    19:10    21:30 ĐẶT MUA VÉ (2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2    9:00    11:20    13:40   …

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Thanh Hóa 20/6/2018

(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2    7:40    8:45    12:20    14:45    16:15    17:15 19:40    20:20   ĐẶT MUA VÉ  (2D Phụ đề) Gia Đình Siêu Nhân 2   9:50    11:15   …