Thursday, October 1, 2020

Lịch chiếu phim

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Thanh Hóa 20/6/2018

(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2    7:40    8:45    12:20    14:45    16:15    17:15 19:40    20:20   ĐẶT MUA VÉ  (2D Phụ đề)...

Lịch Chiếu phim của Beta Cineplex Thanh Hóa 19/6/2018

(2D Lồng tiếng) Gia Đình Siêu Nhân 2    7:45    8:45    11:30    14:40     16:15    19:30   ĐẶT MUA VÉ  (2D Phụ đề) Gia Đình...

Lịch chiếu phim tại CGV Hùng Vương Plaza 18/6

Gia đình siêu nhân 2   08:50    09:30    10:40    11:30    12:10    13:10 13:30    14:10    14:50    16:10    16:50    17:30 18:10    18:50    19:30    20:10    21:30    22:10 Thế giới khủng long: Vương...

Lịch chiếu phim tại CGV Hùng Vương Plaza 17/6

Gia đình siêu nhân 2 14:50    16:10    16:50    17:30    18:10    18:50    19:30    20:10    21:30    22:10 Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ 15:10    15:40    16:20 ...

Lịch chiếu phim tại Galaxy Đà Nẵng 17/6

Gia đình siêu nhân 2 11:45    13:00    14:30    15:30    17:00    18:00    18:45    19:30    21:00    21:45 Thế giới...

The Number One Question You Must Ask for Casino 121

The Number One Question You Must Ask for Casino Casino at a Glance The casino does not have any electricity and...