Lịch chiếu phim Venom tại BHD Star 13/10

0
2300

Lịch chiếu phim Venom tại cụm rạp BHD Star Tp.Hồ Chí Minh ngày 13/10/2018

 

09:20    10:00    11:30    12:10
13:00    13:40    14:20    15:55
16:30    17:00    18:10    18:40
19:10    19:40    20:20    20:50
21:50    22:30    23:00    23:30

ĐẶT MUA VÉ

BHD Bitexco

 

09:50    10:45    12:00    12:55
14:10    15:05    16:20    17:15
18:30    19:25    20:00    20:40
21:35    22:10    22:50    23:45

ĐẶT MUA VÉ

 

 

BHD Vincom Thảo Điền

 

10:00    10:50     12:10    13:00
14:20    15:10     16:30    17:20
18:40    19:30     20:10    20:50
21:40    22:20     22:50

ĐẶT MUA VÉ

 

BHD Vincom Phạm Hùng

 

09:30    10:20    10:55    11:40
12:30    13:05    13:50    14:40
15:15    16:00    16:50    17:25
18:10    19:05    19:35    20:20
20:45    21:15    21:45    22:30
22:55

ĐẶT MUA VÉ

 

BHD Vincom Quang Trung

 

09:30    10:15    11:40    13:50
14:20    16:00    16:30    17:30
18:10    18:40    19:10    20:20
20:50    21:20    21:50    22:30
23:00

ĐẶT MUA VÉ

 

BHD Vincom Lê Văn Việt

 

09:00    09:40    10:40    11:10
11:50    13:20    14:00    15:00
15:30    17:10    17:40    18:40
19:20    19:50    20:30    21:00
21:30    22:00    22:30    23:00

ĐẶT MUA VÉ

Bảng giá vé BHD Star 3/2

Xem thêm: Đánh giá phim Venom – phim khá ổn mặc dù không xuất sắc